Radio Medvetna val är en serie radioprogram i samarbete med Stellan Nordahl på Nykraft AB och Martin Hansson på HK Media samt Mikael Lundholm på Zcreenz, i vilka vi tar reda på hur man tar sig från tankesättet ”Bäst-i-världen” till ”Bäst-för-världen. Under 10 program med gäster ställer vi oss samma fråga.
Vi gjorde ”livewebradio” under Almedalsveckan 2018 och kommer även göra så 2019. Publicerad på acast, Soundcloud, iTunes, Podcaster, Spotify m.m.


Radio Medvetna Val I Radio Medvetna Val vill vi undersöka vad som sker när vi tillkännager och värderar den inre kraften och gör medvetna val på alla plan. Exempelvis: Hur kommer våra organisationer se ut? Hur kommer våra relationer fungera? Hur kommer skola och lärande se ut? Hur kommer ledarskap att fungera? Hur ser arbetslivet ut? Hur görs affärer? Hur kommer vi se på oss själva, varandra och omvärlden?

 • Birgit Hansson & Christina Åkerberg – Transfer – Ungas möjligheter, Ett samtal om medvetna val
  av Radio Medvetna Val på 31 mars, 2019 vid 13:41

  I detta avsnitt av poddradioserien ’Ett samtal om medvetna val’ samtalar vi med Birgit Hansson och Christina Åkerberg från Transfer – Ungas Möjligheter. Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av förebilder, yrkesföreläsare och inspiratörer från arbetslivet till skolan. Vi pratar om hur vi kan bidra med inblick till yrkeslivet samt inspirera ungdomar till studier, egna initiativ och entreprenörskap. Detta är kärnan i Transfers verksamhet och man kan bidra på många sätt, blad annat som transferföreläsare och berätta om sitt yrkesliv och arbetsliv. Och samtidigt inspireras vi i arbetslivet av ungas liv och passioner. Vi funderar på hur vi som samhälle kan brygga över de gap som vi byggt mellan unga och yrkesverksamma. Hur kan vi förmedla framtidstro och framtidshopp och se att framtiden inte är något man ska rustas att möta utan något vi skapar? Och med en sådan perception skapas möjligheter – i avsnittet föds idén att producera en bok med ungas citat och funderingar som Transfer samlat på sig genom åren. Dessutom anmäler sig både Martin Hansson, Stellan Nordahl och bildproducenten Mikael Lundholm i programmet, till att bli Transferföreläsare. Birgit är VD för Transfer Sverige och Christina Vice VD samt Verksamhetsledare för Transfer Öst. Transfer- Ungas Möjligheter, förmedlar yrkesföreläsare från näringslivet till skolan vilket skall leda till att elever får: – Kunskap – om arbetslivet genom olika yrkesföreläsare i klassrummen. – Inblick – till arbetsmarknaden, näringslivet och högre utbildning. – Inspiration – uppmuntra till lärande, entreprenörskap och egna initiativ. Läs mer om Transfer – Ungas Möjligheter på www.transfer.nu Där kan du också boka en föreläsning och bli inspiratör! — Ett samtal om Medvetna val för samman podden ”Ett Samtal” med webbradion ”Radio Medvetna val”, radioplattformen ”Radio Södra Station” samt bildproducenten ”Zcreenz”. I radioserien vill vi undersöka vad som sker när vi tillkännager och värderar den inre kraften och gör medvetna val på alla plan. Vi tror på samtal och dialog före polemik och debatt. I livesänd webbradio (även klippt till podd)för vi samtal i dialogform med människor och organisationer som representerar eller kan forma och inspirera till skiftet från bäst i världen till bäst för världen. Du hittar Radio Medvetna val på: http://www.medvetnaval.nu/radio/ Soundcloud: https://soundcloud.com/user-563105056/ Acast: https://www.acast.com/radiomedvetnaval Podcaster: https://itunes.apple.com/se/podcast/radio-medvetna-val/id1399557972?mt=2&ign-mpt=uo%3D4# […]

 • Årets viktigaste samtal
  av Radio Medvetna Val på 22 december, 2018 vid 17:17

  ÅRETS VIKTIGASTE SAMTAL – om livet och framtiden och om hur vi kan skapa den tillsammans – om hur vi tar oss från bäst i världen till BÄST FÖR VÄRLDEN! Samtalets huvudfråga är: Hur kan vi med medvetna val återknyta till oss själva och bli hela – som personer, som organisationer och som värld. Du lyssnar på bland andra: Idéhistorikern Per Johansson, evolutionsbiologen Io Skogsmyr och samhällsutvecklaren Dominic Bosman Venter – och så givetvis vår radiotrojka Martin Hansson, Caspian Almerud och Stellan Nordahl. VARFÖR Det finns en inneboende längtan hos många människor att kunna göra val som är bäst för världen. Det finns samtidigt en bortglömd kraft i dagens samhälle – den inre kraften hos varje människa. Vi tror att när vi om tjugo år ser tillbaka på där vi befinner oss nu, kommer vi beskriva det som att vi var mitt i ett större paradigmskifte. Och det är våra val som skapar skiftet. Ett skifte som gör att vi rör oss från begrepp som offer, begränsade resurser och konkurrens till möjligheter, tillräckliga resurser och samarbete. Ett skifte som tar vårt paradigm från bäst i världen till BÄST FÖR VÄRLDEN. HUR Under våren och hösten har vi, i tio program i poddradioserien Radio Medvetna val, undersökt vad som sker när vi tillkännager och värderar den inre kraften och gör medvetna val på alla plan. I varje program har vi haft en gäst som i dialogform hjälpt oss djupdyka i ett specifikt ämne kopplat till vad den inre kraften i form av medvetna val skulle kunna innebära för oss som personer, organisationer, samhälle och värld – och hur den kan möta vår längtan. Ämnena har rört sig från medvetna val i vår världsbild, via medvetna val i våra organisationer till medvetna val i politik. Du lyssna på alla tidigare samtal i radioserien på www.medvetnaval.nu/radio/ Vi har ställt oss frågor såsom: Hur kommer våra organisationer se ut? Hur kommer våra relationer fungera? Hur kommer skola och lärande se ut? Hur kommer ledarskap att fungera? Hur ser arbetslivet ut? Hur görs affärer? Hur kommer vi se på oss själva, varandra och omvärlden? Vi har kunnat konstatera att det börjar med barnen, att det behövs fantasivetenskap på universiteten, att många av de grundantaganden vi bygger våra samhällen på behöver bytas ut, att genom att lyfta det goda får vi kraft att fixa det som inte funkar, att vi behöver fundera över en ny grundmetafor för hur vi ser på världen, och att vi behöver involvera många i samtalet. Gång på gång har samma dissonans återkommit – separationen av den inre och yttre världen och separationen mellan individen och kollektivet. VAD Den 19:e december 2018 samlade vi de vassaste vi vet för Årets viktigaste samtal. Runt samtalsbordet sitter: Per Johansson, idéhistoriker och humanekolog Alexandra Skoglund, coach, ledarskapskonsult och yoga-instruktör Pontus Rystedt, innovationsexpert och civilingenjör Åsa Kalee, hållbarhetskonsult och sammanhangsbyggare Jens Rinnelt, business humanizer and leadership consultant Tomas Bogren, samtalscoach och ledarstöd Io Skogsmyr, evolutionsbiolog, neuropsykolog och organisationskonsult Dominic Bosman Venter, transformativ samhällsutvecklare, pedagog, filosof och processterapeut Martin Hansson, radioprofil Caspian Almerud, samtalsexpert Stellan Nordahl, affärsfilosof Fortsätt gärna Årets viktigaste samtal – vid frukostbordet, på jobbet, i butiken, i föreningen, i ledningsgruppen och på gymmet – med nära och kära, med kollegorna, med den som sitter intill på bussen, med tiggaren, med barnen och med den som råkade ringa fel. Vi kommer behöva vara många delaktiga i samtalet, när vi nu börjar berätta den nya berättelsen – välkommen du med! Tack till våra samarbetspartners Café Alé, Zcreenz, Radio Södra Station, Emprogage, Nykraft, Ett Samtal och FiDE […]

 • #10 – Medvetna val i samtal – Gäst: Tomas Bogren
  av Radio Medvetna Val på 23 oktober, 2018 vid 18:14

  I detta tionde och sista programmet i radioserien om medvetna val pratar vi med Tomas Bogren om Medvetna val i samtal. Via språket är det i samtal som vi utbyter idéer och tankar. Hur påverkat mitt anslag samtalet? Hur styr mitt förhållningssätt både i samtalet och till samtal som företeelse, dess resultat och effekt? Kan jag välja hur jag uppfattas och kan jag ta ansvar för hur det jag säger tolkas? Vad är syftet med samtalet? Det finns olika former av samtal, vilka i sig har olika betydelse; dialog kommer från grekiskan och betyder ‘genom samtal’, debatt kommer från franskans de- ‘av, från’ och battre ‘kämpa’, och betyder slå sönder (motståndarens argument) och ordet diskussion kommer från det latinska verbet discutare, där förleden är dis- (isär) och efterleden är quatere (skaka). Vilka samtal behöver vi framöver och hur kan vi skapa sådana samtal? Tomas Bogren har länge arbetet med samtal och dialog såsom Executive coach, med mångårig erfarenhet av att jobba med klienter med omfattande erfarenheter, bakgrunder och positioner. Tomas är utbildad Socialpsykolog med inriktning personal och ledarutveckling och har under de senaste tio åren arbetat med Ledarcoaching, Talent Development och Förändringsprocesser, både inom offentlig och privat sektor. Läs mer om Tomas på www.talentboost.se och på www.dialogue.se I Radio Medvetna val undersöker vi vad som sker när vi tillkännager och värderar den inre kraften och gör medvetna val på alla plan. /Stellan Nordahl, Martin Hansson, Caspian Almerud och Mikael Lundholm www.medvetnaval.nu/radio/ […]

 • #9 – Medvetna val i företagande och samhällsbygge – Gäst: Åsa Kalee
  av Radio Medvetna Val på 9 oktober, 2018 vid 18:26

  Temat för detta avsnitt av Radio Medvetna val är Medvetna val i företagande och samhällsbyggnad och med oss i studion har vi Åsa Kalée. Företagande och samhällsbyggnad bygger på vissa grundantaganden som vi bara tar för givet. Vad skulle hända om en del av dem inte är giltiga längre? Och vad skulle hända om vi valde andra. Konkurrens är ett begrepp som vi fått lära oss driver utveckling. Att bygga en affär utan detta begrepp har under lång tid setts som omöjligt. Kan vi välja något annat? Och kanske är det inte bara möjligt, utan nödvändigt. Att göra affärer är från början ett tillitskontrakt som historisk byggdes under samförstånd och handslag. Idag är mycket styrt via kontrakt och skadeståndsklausuler – vad innebär det för tilliten? Räcker våra lagar till för att göra affärer på ett etiskt och moraliskt sätt? En stor del av samhällskontraktet bygger på det gemensamma. Men hur ska vi göra för att göra människor delaktiga i det gemensamma? Hur kan vi ge unga en möjlighet? Hur får vi de som inte har rätt kompetens att få jobb? Hur kan vi ta emot nya samhällsmedborgare som bär på andra erfarenheter och kompetenser? Hur kan vi bygga ett samhälle där människor kan bidra på rätt nivå? Åsa Kalée driver frågor kring att koppla de som vill med de som kan inom arbetsmarknadsområdet. Hon har bland annat som projektchef för näringslivsinitiativet Good Malmö koordinerat och inspirerat för att skapa möjligheter till unga. Hon är även engagerad i R-företagen som är en organisation med 350 företag som arbetar enligt etiska och moraliska principer. Idag fungerar hon som samarbetspartner i hållbarhetsfrågor och är konsult och operativt engagerad i Emprogage AB som verkar för det som är bäst för världen genom att medvetet välja empati, proaktivitet och delaktighet. Läs mer om Emprogage på www.emprogage.com […]

 • #8 – Intentional Decisions In Organisations – Guest Jens Rinnelt
  av Radio Medvetna Val på 2 oktober, 2018 vid 20:20

  What keeps organizations from evolving and what keeps people in organizations from evolving? How can we use compassion and empathy to meet people where they are? In todays frontline of organisational development and organisation consciousness level lies concepts as sustainability, self-organisation, wholeness, teal and purpose. How can we make this a part of our paradigm and what comes next? ​ Jens Rinnelt works with organizational evolution and calls himself a business humanizer. His mission is to make business human and bring consciousness and compassion into the way we work. He is part of the consultancy firm Emprogage were he facilitates organizations to liberate human potential and organizational resilience and his own firm HumanBusiness were he uses a tool to listening to the pulse of an organization. Jens is passionate about organizational design and architecture, social sustainability and employee engagement, as well as well-being. In his works he combines these aspects. As an entrepreneur Jens has co-created multiple initiatives and is supporting organizations in their evolutionary journey towards human-centric workplaces. […]