Radio Medvetna val är en serie radioprogram i samarbete med Stellan Nordahl på Nykraft AB och Martin Hansson på HK Media samt Mikael Lundholm på Zcreenz, i vilka vi tar reda på hur man tar sig från tankesättet ”Bäst-i-världen” till ”Bäst-för-världen. Under 10 program med gäster ställer vi oss samma fråga.
Vi gjorde ”livewebradio” under Almedalsveckan 2018 och kommer även göra så 2019. Publicerad på acast, Soundcloud, iTunes, Podcaster, Spotify m.m.


Radio Medvetna Val I Radio Medvetna Val vill vi undersöka vad som sker när vi tillkännager och värderar den inre kraften och gör medvetna val på alla plan. Exempelvis: Hur kommer våra organisationer se ut? Hur kommer våra relationer fungera? Hur kommer skola och lärande se ut? Hur kommer ledarskap att fungera? Hur ser arbetslivet ut? Hur görs affärer? Hur kommer vi se på oss själva, varandra och omvärlden?

 • BFW13 – Bäst för världen tillsammans med Wellbefy
  av Radio Medvetna Val på 15 september, 2019 vid 12:23

  Bäst för världen tillsammans med Wellbefy – en dialog med Sandra Jönsson, VD och grundare av Wellbefy Vi samtalar om frisknärvaro som alternativ till sjukfrånvaro. Begrepp som utgår från ett salutogent perspektiv, det vill säga det som skapar hälsa. Wellbefys ambition är att skapa verktyg för att mäta, analysera och arbeta med mänskliga hälsofrämjande värden. Sandra själv drivs av att få människor att gå till jobb med glädje. Vi pratar också om vad som skapar en hållbar organisation. Att skapa en bild av hur en organisation mår, är en komplex fråga som handlar om att skapa medvetenhet i olika dimensioner, både på ett organisatoriskt och personligt plan. Vi pratar om hur vi kan mäta välmående i en organisation för att förstå vad som krävs för att röra oss i välmåendets riktning. Till exempel: Hur upplever du mötet med din chef – kopplat till en känsla. Vi samtalar vidare om att hälsa i sig är ett brett område och som därmed kräver ett holistiskt synsätt. Hur kan vi då distribuera ansvar för hälsa och en känsla av gemenskap där alla kan vara med och bidra på sin nivå? och hur kan vi utveckla struktur och kultur för att skapa delaktighet och påverkan? Ett organisatoriskt ansvar som gör att personerna kan hitta sitt ansvar. I samtalet kommer vi in på vikten av att skapa medvetenhet och att skapa mer dialog kring hälsa – en självmedvetenhet för att kunna göra medvetna val. Hur ser det ut psykiskt, fysiskt och socialt, i arbetslivet? Resultaten och effekten i medarbetarnas hälsa yttrar sig ofta strukturellt och i ledarskapet. Wellbefy har tagit fram en teknisk plattform och mätverktyg för välmående med grundidén att det ska vara kul och värdefullt att använda. Ett hälsoindex baserat på olika nyckeltal såsom Känslan av ett sammanhang (Kasam), Stress, Arbetsglädje, Ledarkap och Medarbetarskap. De slussar sedan vidare till ett bra fysiskt nätverk. Mitt i samtalet kommer Pride-tåget förbi och vi kommer naturligt in på att hållbarhet handlar om hur vi behandlar människor – de strukturer och linjer vi skapar kring planeten och allt som lever. Vi samtalar om vilka perspektiv vi kan ha kring bäst för världen. Om att se det inifrån ut och skapa livsbejakande vanor. Vi pratar också om att mörker inte kan skingra mörker – endast ljuset kan få mörkret att fly. Läs mer om Wellbefys digitala verktyg för bättre personalhälsa på www.wellbefy.se — I radioserien/podden ’Bäst för världen’ undersöker vi vad som sker när vi tillkännager och värderar den inre kraften och gör medvetna val på alla plan. I dialogform för vi samtal med människor och organisationer som representerar eller kan forma och inspirera till skiftet från bäst i världen till bäst för världen. Vilka grundantaganden gör de i uppbyggnad av både struktur och kultur och vilka handlingsprinciper använder de för att navigera i den världen och i omvärlden. Du hittar Radio Medvetna val och de tidigare programserierna på: www.medvetnaval.nu/radio/ Soundcloud: bit.ly/radio-medvetna-val-on-soundcloud Acast: bit.ly/radio-medvetna-val-on-acast Podcaster: bit.ly/radio-medvetna-val-on-podcaster Spotify: bit.ly/radio-medvetna-val-on-spotify […]

 • BFW12 – Bäst för världen tillsammans med Smart Little Village
  av Radio Medvetna Val på 21 augusti, 2019 vid 21:08

  Bäst för världen tillsammans med Smart Little Village – en dialog med Peter Eyermann och Henrik Lundblad från Smart Little Village. Vi samtalar om valet och modet att agera på behov vi personligen ser i samhället och på möjligheter att förändra. Med innovationen och konceptet Smart Little Village som lärexempel och inspiration samtalar vi om principer som guidar deras arbete och som kan antas guidande i andra förändrings- och innovationssammanhang. Vad blir möjligt när vi tar den lilla kommunens perspektiv och utforskar dess roll och kraft för positiv samhällsutveckling? Hur tar vi tillvara på kraften i den lilla kommunen att agera tillsammans i ett större kontext? Hur skapar vi möjligheter för ett gott liv i alla miljöer, städer som byar? Hur säkerställer vi att de globala målen blir en angelägenhet för alla kommuner och samhällen? Ämnen vi återkommer till är radikal innovation, modet att våga testa sig fram, vikten av delaktighet, kärngrupper, dialoger, miljöer, facilitering av möten samt att vara många ambassadörer för förändring och impakt. Smart Little Village är ett koncept, en mötesplats som skapar nya sammanhang och initiativ, dialoger mellan den lilla och mellanstora kommunen, tillsammans med näringsliv och andra sektorer. Det är också ett koncept som förhoppningsvis inom kort finns på flera ställen i Sverige och norden. — I radioserien/podden ’Bäst för världen’ undersöker vi vad som sker när vi tillkännager och värderar den inre kraften och gör medvetna val på alla plan. I dialogform för vi samtal med människor och organisationer som representerar eller kan forma och inspirera till skiftet från bäst i världen till bäst för världen. Vilka grundantaganden gör de i uppbyggnad av både struktur och kultur och vilka handlingsprinciper använder de för att navigera i den världen och i omvärlden. Du hittar Radio Medvetna val och de tidigare programserierna på: www.medvetnaval.nu/radio/ Soundcloud: bit.ly/radio-medvetna-val-on-soundcloud Acast: bit.ly/radio-medvetna-val-on-acast Podcaster: bit.ly/radio-medvetna-val-on-podcaster Spotify: bit.ly/radio-medvetna-val-on-spotify […]

 • BFW11 – Bäst för världen med Aktiv Fredsamhet
  av Radio Medvetna Val på 18 augusti, 2019 vid 22:19

  Bäst för världen tillsammans med Aktiv Fredsamhet – en dialog om medvetna val med Sandhya Randberg Som ett globalt samhälle står vi inför utmaningar som kräver stora förändringar och begreppet hållbart företagande är här för att stanna. Våra grundläggande värderingar speglas i våra val. Vad blir möjligt när vi baserar våra val på ett annat grundläggande antagande? Hur vi ser på världen, människan och utveckling påverkar i högsta grad vårt sätt att driva företag. Hur kan vi finna sätt att samverka för ett hållbart företagande? Hur kan vi verka för en bättre värld som konsumenter, producenter och leverantörer? Vad är effekten av dagens konsumtionssamhälle och vad kan vi göra tillsammans för att påverka framtiden till ett hållbart företagande på alla nivåer? — I radioserien/podden ’Bäst för världen’ undersöker vi vad som sker när vi tillkännager och värderar den inre kraften och gör medvetna val på alla plan. I dialogform för vi samtal med människor och organisationer som representerar eller kan forma och inspirera till skiftet från bäst i världen till bäst för världen. Vilka grundantaganden gör de i uppbyggnad av både struktur och kultur och vilka handlingsprinciper använder de för att navigera i den världen och i omvärlden. Du hittar Radio Medvetna val och de tidigare programserierna på: www.medvetnaval.nu/radio/ Soundcloud: bit.ly/radio-medvetna-val-on-soundcloud Acast: bit.ly/radio-medvetna-val-on-acast Podcaster: bit.ly/radio-medvetna-val-on-podcaster Spotify: bit.ly/radio-medvetna-val-on-spotify […]

 • BFW10 – Bäst för världen tillsammans med Liza-Maria Norlin
  av Radio Medvetna Val på 11 augusti, 2019 vid 21:15

  I tider av fler ledarskapsstilar än vi kan räkna och en uppsjö av metoder att luta oss mot är det en enorm utmaning att välja en som känns rätt och riktig, heltäckande. Vi väljer utifrån hur vi ser på världen, i stort och smått. Kort väljer vi på det vi vet eller tror oss veta och våra värderingar är en av de faktorer som påverkar valet. Effekter och konsekvenser av dessa val varierar. Vad skulle vi möjliggöra om vi lät vår värdegrund vara den skapande och vägledande mekanismen? Om vi valde att leda förändring med ingången värderingar eller kanske bäst för världen, hur skulle vi då arbeta, hur skulle vi se på medmänniskor, på resultat och statistik. Kan det vara så att leda utifrån värderingar, skulle skapa nya möjligheter och stärka det fina i världen? I dialog träffar vi Liza-Maria Norlin för att samtala om skiftet från bäst i världen till bäst för världen. Liza-Maria Norlin är författare, föreläsare, politiker, mamma, fru och lärare och mycket mycket mer. Engagerad och intresserad av samhällsutveckling och framtiden har hon utforskat vad det innebär att låta värderingar leda förändring, vad ledarskapet inbjuder till av oss som personer, och vad vi kan se för effekter av ett sådant val och kontinuerligt arbete. Boken ’Mod att leda med värderingar’ gavs ut 2017 på Norlins förlag och är verktyg som Liza-Maria och många andra inspireras av i sitt ledarskap. Att leda med värderingar – https://www.bokus.com/bok/9789198266870/mod-att-leda-med-varderingar/ Norlins förlag (böcker med mening) – www.norlinsforlag.s […]

 • BFW9 – Bäst för världen tillsammans med The New Division
  av Radio Medvetna Val på 7 augusti, 2019 vid 15:21

  Bäst för världen tillsammans med The New Division – en dialog om medvetna val med Jakob Trollbäck och Hanna Boman I detta samtal träffar vi Jakob och Hannah som berättar om deras resa att skapa kommunikationsplattformen för FNs 17 globala mål. Tillsammans utforskar vi i samtalet omfattningen av de globala utmaningar som vi står inför i framtiden och hur vi kan agera idag för en hållbar utveckling. Hur vi ser på världen, människan och våra organisationer utgör grunden för alla val vi tar, de val som i vardagen tar oss vidare. FNs 17 globala mål ger oss en utgångspunkt för att gemensamt ­skapa framtiden. Hur kan vi tillsammans göra de medvetna val som för oss i riktning mot målen och dess intention? Hur använder vi oss av de globala målen och vilka möjligheter skapar de? Vi pratar om vad som blir möjligt när vi baserar våra val på andra grundläggande antagande. Likaså vilka vägledande principer som skulle föra oss i riktning till bäst-för-världen och leda oss till de globala målen. Hannah och Jakob arbetar tillsammans med sina kollegor i The New Division med kommunikationen runt de globala målen och finner lösningar för en djupare kontakt och förståelse för både mål och delmål. De har skapat de ikoner och språk vi så väl känner igen och ofta använder oss av i samtal och arbete med de globala målen. Läs mer om målen på www.globalamalen.se och om The New Division på www.thenewdivision.world — I radioserien/podden ’Bäst för världen’ undersöker vi vad som sker när vi tillkännager och värderar den inre kraften och gör medvetna val på alla plan. I dialogform för vi samtal med människor och organisationer som representerar eller kan forma och inspirera till skiftet från bäst i världen till bäst för världen. Vilka grundantaganden gör de i uppbyggnad av både struktur och kultur och vilka handlingsprinciper använder de för att navigera i den världen och i omvärlden. Du hittar Radio Medvetna val och de tidigare programserierna på: www.medvetnaval.nu/radio/ Soundcloud: bit.ly/radio-medvetna-val-on-soundcloud Acast: bit.ly/radio-medvetna-val-on-acast Podcaster: bit.ly/radio-medvetna-val-on-podcaster Spotify: bit.ly/radio-medvetna-val-on-spotify […]

Radio Medvetna Val – Podden
Radio Medvetna Val

 
 
00:00 / 30:39
 
1X