Vad betyder ett husdjur för barn med diagnos? 
Kan man implementera en hund 
i det vardagliga arbetet med barn och ungdomar?