Radio Medvetna val är en serie radioprogram i samarbete med Stellan Nordahl på Nykraft AB och Martin Hansson på HK Media samt Mikael Lundholm på Zcreenz, i vilka vi tar reda på hur man tar sig från tankesättet ”Bäst-i-världen” till ”Bäst-för-världen. Under 10 program med gäster ställer vi oss samma fråga. 
Vi gjorde ”livewebradio” under Almedalsveckan 2018 och kommer även göra så 2019. Publicerad på acast, Soundcloud, iTunes, Podcaster, Spotify m.m.


Radio Medvetna Val I Radio Medvetna Val vill vi undersöka vad som sker när vi tillkännager och värderar den inre kraften och gör medvetna val på alla plan. Exempelvis: Hur kommer våra organisationer se ut? Hur kommer våra relationer fungera? Hur kommer skola och lärande se ut? Hur kommer ledarskap att fungera? Hur ser arbetslivet ut? Hur görs affärer? Hur kommer vi se på oss själva, varandra och omvärlden?

 • BFW4 – Bäst för världen tillsammans med Småföretagarnas Riksförbund
  av Radio Medvetna Val på 21 juli, 2019 vid 13:23

  Bäst för världen tillsammans med Småföretagarnas Riksförbund – en dialog om medvetna val med Erik Sjölander och Mattias Andersson Som samhälle har vi utmaningar som kräver stora förändringar. De små företagen har förmågan att ställa om snabbt. Det är få personer i varje organisation och nära kontakter utan den komplexitet som karakteriserar de större organisationerna. Samtidigt växer viljan att skapa tillsammans sig starkare i samhället. Ett tillsammans som ger nya affärsmöjligheter och samtidigt bidrar till skiftet från bäst i världen till bäst för världen. I detta avsnitt av programserien ’Bäst för värIden’ träffar vi Erik Sjölander och Mattias Andersson, bägge småföretagare och aktiva i Småföretagarnas Riksförbund, för att i dialog samtala om skiftet från bäst i världen till bäst för världen. Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation, skapad och driven av småföretagare för småföretagare. Vi pratar om vilken resa småföretagaren gör och vilken roll dess företag spelar i personens inre resa, och vice versa. Många startar företag av personliga skäl men allt oftare också för att göra gott i världen. Vilka drivkrafter är gemensamma? Vad motiverar oss som personer till att starta företag? Vi pratar också om vilken roll som små företag kan och vill spela i samhällsförändringen samt hur det hänger ihop med de personliga drivkrafterna. Hur kan det ske? Hur kan vi få de små företagen att skapa den nya ekonomin, i det nya paradigm vi alla är på väg in i. Omställningen som tar oss från egosystem till ekosystem. Småföretagarnas Riksförbund representerar idag 32 000 företag, dess intressen och utvecklingsmöjligheter. Vad blir möjligt när vi går samman och skapar framtiden och möjligheter tillsammans? — I radioserien/podden ’Bäst för världen’ undersöker vi vad som sker när vi tillkännager och värderar den inre kraften och gör medvetna val på alla plan. I dialogform för vi samtal med människor och organisationer som representerar eller kan forma och inspirera till skiftet från bäst i världen till bäst för världen. Vilka grundantaganden gör de i uppbyggnad av både struktur och kultur och vilka handlingsprinciper använder de för att navigera i den världen och i omvärlden. Du hittar Radio Medvetna val och de tidigare programserierna på: www.medvetnaval.nu/radio/ Soundcloud: bit.ly/radio-medvetna-val-on-soundcloud Acast: bit.ly/radio-medvetna-val-on-acast Podcaster: bit.ly/radio-medvetna-val-on-podcaster Spotify: bit.ly/radio-medvetna-val-on-spotify […]

 • BFW3 – Bäst för världen tillsammans med DoubleCheck och Dialogmakarna
  av Radio Medvetna Val på 16 juli, 2019 vid 22:49

  Bäst för världen tillsammans med Double Check och Dialogmakarna – en dialog om medvetna val med Peter Ljungbro och Jenny Engström Den offentliga affären är ofantlig. Vårt gemensamma samhälle bygger på att vi får så mycket värde som möjligt för våra investeringar. Det system vi byggt fortsätter att välja det värde vi identifierar. Men vad händer när värdet omdefinieras? Vilka möjligheter för den offentliga affären skapar ett system som är bäst för världen? Hur kan vi arbeta för att ta oss i den riktningen? I detta avsnitt av poddradioserien ’Bäst för världen’ träffar vi Peter Ljungbro, DoubleCheck och Jenny Engström, Dialogmakarna för att i dialog samtala om skiftet från bäst i världen till bäst för världen. Både för att kunna utveckla det existerande systemet och för att kunna välja ett annat system krävs tillit mellan aktörerna. Tillit byggs när vi förstår varandra och när vi har kapaciteten att kunna se att vi arbetar för ett gemensamt syfte. Hur får vi aktörerna att samverka och skapa framtiden tillsammans? Vi pratar om hur vi tillsammans kan styra om systemet genom att välja att värdesätta andra saker än vi hittills gjort. Korrigerande verksamhet såsom ständiga förbättringar kommer inte räcka till för att åstadkomma skiftet. Att då istället se upphandling som verksamhetsutveckling öppnar upp för att ta de viktiga samtalen i början, så kallad framtung upphandling. Och kanske är det just detta som behövs just nu. Vi pratar också om att våga göra rätt istället för att vara rädd för att göra fel. Idag finns tex delad risk, piloter och liknande för att komma fram med innovationer. Ett annat sätt är att se nya affärsmodeller och nya konsortier för att säkra långsiktighet med nya idéer. DoubleCheck arbetar för en offentlig marknad där fler företag vill och kan bidra, Peter Ljungbro är affärsstrateg och hjälper företag med att utveckla sin offentlig affär. Dialogmakarna arbetar för att vidga innovationsutrymmet i den offentliga affären genom dialog mellan myndigheter, företag, organisationer, akademin och medborgare. Jenny Engström får dialogen att flyta och ser till att alla aktörers röster hörs, oavsett storlek. — I radioserien/podden ’Bäst för världen’ undersöker vi vad som sker när vi tillkännager och värderar den inre kraften och gör medvetna val på alla plan. I dialogform för vi samtal med människor och organisationer som representerar eller kan forma och inspirera till skiftet från bäst i världen till bäst för världen. Vilka grundantaganden gör de i uppbyggnad av både struktur och kultur och vilka handlingsprinciper använder de för att navigera i den världen och i omvärlden. Du hittar Radio Medvetna val och de tidigare programserierna på: www.medvetnaval.nu/radio/ Soundcloud: http://bit.ly/radio-medvetna-val-on-soundcloud Acast: http://bit.ly/radio-medvetna-val-on-acast Podcaster: http://bit.ly/radio-medvetna-val-on-podcaster Spotify: http://bit.ly/radio-medvetna-val-on-spotify […]

 • BFW2 – Bäst för världen tillsammans med Fenomalen Science Center
  av Radio Medvetna Val på 14 juli, 2019 vid 07:18

  Bäst för världen tillsammans med Fenomenalen – en dialog om medvetna val med Lisa Berg Teknik har under flera hundra år varit mänsklighetens sätt att skapa en bättre morgondag. Tar all teknik oss framåt eller är det sättet hur vi använder den som gör skillnad? Den bakomliggande intentionen likväl som sättet på vilket vi använder teknik får stor effekt på den värld vi skapar. I Sverige har Science Center som begrepp skapat teknikintresse hos generationer av unga. Hur kan vi få de unga att skapa och använda teknik på ett sätt som är bäst för världen? I detta avsnitt av poddradioserien ”Bäst för välden” träffar vi Lisa Berg från Fenomenalen Science Center för att i dialog samtala om skiftet från bäst i världen till bäst för världen. Vi pratar om hur teknik kan hjälpa oss i skiftet och att det är vi som människor som gör valen som skapar skiftet. Vi får testa en del av teknikprylarna som tydliggör och medvetandegör – bland annat håller vi alla runt samtalet i kompisstaven! Vi pratar också om vikten av sanitet och hur kunskap om sanitet och mens är livsavgörande. Fenomenal Science Center inspirerar och engagerar unga via utmaningar och lek som dels väcker teknikintresset och dels lyfter teknikens koppling till de globala målen. I en kul och finurlig miljö erbjuds barn och unga (och förändringsvilliga) ett sammanhang att utforska teknik och dess funktion. Lisa Berg arbetar som ansvarig för Fenomenalen och har utvecklat ett Planetskötarkoncept för att tydliggöra och tillgängliggöra de globala målen som sätter verktyg i händerna på barnen. — I radioserien/podden ’Bäst för världen’ undersöker vi vad som sker när vi tillkännager och värderar den inre kraften och gör medvetna val på alla plan. I dialogform för vi samtal med människor och organisationer som representerar eller kan forma och inspirera till skiftet från bäst i världen till bäst för världen. Vilka grundantaganden gör de i uppbyggnad av både struktur och kultur och vilka handlingsprinciper använder de för att navigera i den världen och i omvärlden Du hittar Radio Medvetna val och de tidigare programserierna på: www.medvetnaval.nu/radio/ Soundcloud: bit.ly/radio-medvetna-val-on-soundcloud Acast: bit.ly/radio-medvetna-val-on-acast Podcaster: bit.ly/radio-medvetna-val-on-podcaster Spotify: bit.ly/radio-medvetna-val-on-spotify […]

 • BFW 1 – Bäst för världen tillsammans med Synerleap, Ignite och Beyond
  av Radio Medvetna Val på 9 juli, 2019 vid 21:22

  I en värld med allt större förändringstakt blir våra mest grundläggande val viktiga – hur ser vi på världen, hur ser vi på människan, hur ser vi på våra organisationer, hur ser vi på lärande? Detta är grunden för alla andra val, de som i vardagen tar oss vidare. Vad blir möjligt när vi baserar våra val på ett annat grundläggande antagande? Hur kan vi genom att se värdet av begreppet ’tillsammans’, skapa nya lösningar för en föränderlig värld? I detta avsnitt av poddradioserien ”Bäst för välden” träffar vi i dialog Christian Lönne från Beyond, Peter Löfgren från SynerLeap och Maria Olofsson från Ignite Sweden för att samtala om skiftet från bäst i världen till bäst för världen. Innovation ses ofta som ett sätt att göra något annorlunda imorgon än vi gör idag. Samtidigt har vi byggt stora organisationer och system som ska säkra att vi kan göra imorgon, det vi gör idag. En kraft som är nydanande möter en kraft som är vaneskapande. Hur får vi dessa krafter att samverka och skapa framtiden? Hur kan vi få den som vill och den som kan att mötas? Vi samtalar om hur kärlek och empati utgör grunden för långsiktiga samarbeten. Vi pratar också om hur stor kan lära av liten och vice versa. Beyond är en helt ny företagsaccelerator på Ideon Open i Lund som kopplar ihop de stora etablerade aktörerna såsom Skanska och Kraftringen med de små innovativa. Christian Lönne arbetar just nu med att etablera detta sätt att arbeta. SynerLeap powered by ABB är ABB’s sätt att öppna upp det interna perspektivet och behovet för det externa perspektivet och innovationen. Peter Löfgren driver acceleratorn SynerLeap i Västerås. Ignite Sweden har ett uppdrag att få start-ups och storföretag att samarbeta samt att dela med sig av det lärandet. Maria Olofsson har drivit Ignite regionalt i Umeå i över två år och är en riktig eldsjäl. — I radioserien/podden ’Bäst för världen’ undersöker vi vad som sker när vi tillkännager och värderar den inre kraften och gör medvetna val på alla plan. I dialogform för vi samtal med människor och organisationer som representerar eller kan forma och inspirera till skiftet från bäst i världen till bäst för världen. Vilka grundantaganden gör de i uppbyggnad av både struktur och kultur och vilka handlingsprinciper använder de för att navigera i den världen och i omvärlden. Du hittar Radio Medvetna val och de tidigare programserierna på: www.medvetnaval.nu/radio/ Soundcloud: bit.ly/radio-medvetna-val-on-soundcloud Acast: bit.ly/radio-medvetna-val-on-acast Podcaster: bit.ly/radio-medvetna-val-on-podcaster Spotify: bit.ly/radio-medvetna-val-on-spotify […]

 • Leif Alvgard – R-Företagen, Ett samtal om medvetna val
  av Radio Medvetna Val på 12 juni, 2019 vid 15:21

  I detta avsnitt av poddradioserien ”Ett samtal om medvetna val” träffar vi Leif Alvgard från R-Företagen som arbetar med en etisk kvalitetsmärkning för att medvetandegöra och ge kraft åt ett etiskt förhållningssätt i affärer och företagande. Vi samtalar om hur kan omtanke och ärlighet utgöra viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Hur kan vi hitta och lyfta företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation? Hur kan vi skapa långsiktighet och bidra till god företagskultur och samhällsutveckling? Sedan 2008 har R-Företagen utvecklat en etisk kvalitetsmärkning kallad R-licens som bygger på sju handlingsprinciper. Idag är det över 300 företag som innehar R-licens. Vi pratar också om hur enkla handlingsprinciper och den inre kompassen kan hjälpa människor att se vad som är rimligt och orimligt. Om hur kan vi som organisationer och personer ta ansvar och stå upp för det som är viktigt. Vi pratar också om hur vi kan se människan i kunden och i affärer. Om hur företagskultur skapas och utvecklas. Lyssna gärna! Läs mer på www.rforetagen.se och www.rlicens.se — Ett samtal om Medvetna val för samman podden ”Ett Samtal” med webbradion ”Radio Medvetna val”, radioplattformen ”Radio Södra Station” samt bildproducenten ”Zcreenz”. I radioserien vill vi undersöka vad som sker när vi tillkännager och värderar den inre kraften och gör medvetna val på alla plan. Vi tror på samtal och dialog före polemik och debatt. I livesänd webbradio (även klippt till podd)för vi samtal i dialogform med människor och organisationer som representerar eller kan forma och inspirera till skiftet från bäst i världen till bäst för världen. Du hittar Radio Medvetna val på: www.medvetnaval.nu/radio/ Soundcloud: soundcloud.com/user-563105056/ Acast: www.acast.com/radiomedvetnaval Podcaster: itunes.apple.com/se/podcast/radio…&ign-mpt=uo%3D4# […]